Dom Seniora
BIP


Strona G?ówna

Aktualna data: 25 Kwiecie? 2017r. 8:33


Dom Pomocy Spo?ecznej „Dom Seniora” w Kostrzynie nad Odr?

logo domu

Witamy na naszej stronie


"Ile potrzeba mi?o?ci aby zbudowa? prawdziwy dom" Ks. J. Twardowski


Dom Pomocy Spo?ecznej „Dom Seniora” w Kostrzynie nad Odr? powsta? w 1998r. Obecnie jest samorz?dow? jednostk? bud?etow? Powiatu Gorzowskiego. Posiada sta?e zezwolenie Wojewody Lubuskiego Nr PS.I.AKac/9013/5/2009. Po?o?ony jest w pi?knym d?bowym lesie, przeznaczony dla osób w podesz?ym wieku z miejscami okresowego i sta?ego pobytu.
Dom Seniora w Kostrzynie nad Odr? - dzia?amy ju? 13 lat

©  P i o t r    Z a w a ? k a     2 0 1 0
p.zawalka@powiatgorzowski.pl
Logowanie
Użytkownik

HasłoPrzypomnij hasło
Kontakt